Mae W4OS yn ategyn WordPress ar gyfer rheoli grid OpenSimulator . Mae’n galluogi defnyddwyr i gofrestru ar gyfer avatar a dewis gwisg gychwynnol. Mae hefyd yn darparu blociau defnyddiol y gellir eu harddangos ar unrhyw dudalen, bariau ochr, penawdau a throedyn (trwy godau byr, teclynnau neu flociau Gutenberg).

Mae’n eithaf hawdd ei sefydlu , felly gallwch chi ddechrau derbyn defnyddwyr newydd o fewn munudau.

Noddir a datblygir y prosiect gan Speculoos World a Magiiic .

Cefnogi prosiect W4OS

Ar adeg ysgrifennu, mae’r ategyn hwn yn cynrychioli tua 6000 o linellau cod, 750 o ymrwymiadau , cannoedd o oriau a dwsinau o nosweithiau digwsg

Newyddion da: gallwch brynu coffi (neu beiriant coffi) i ni i gefnogi’r holl waith caled hwn. Dilynwch y ddolen hon:

https://magiiic.com/support/w4os+plugin

Ymgeisydd

Gyda’r gwelliannau a’r nodweddion diweddaraf. Rhywbeth yn agos at y datganiad sefydlog nesaf, ond efallai y bydd rhai chwilod ar ôl.

Datblygiad

Mae’r datblygiad presennol, fersiwn ansefydlog. Mewn gwirionedd peidiwch â’i ddefnyddio mewn amgylchedd cynhyrchu. Gallai (ac mae’n debyg) gynnwys bygiau neu waith ar y gweill.