Mae W4OS yn ategyn WordPress ar gyfer rheoli grid OpenSimulator . Mae’n galluogi defnyddwyr i gofrestru ar gyfer avatar a dewis gwisg gychwynnol. Mae hefyd yn darparu blociau defnyddiol y gellir eu harddangos ar unrhyw dudalen, bariau ochr, penawdau a throedyn (trwy godau byr, teclynnau neu flociau Gutenberg).

Mae’n eithaf hawdd ei sefydlu , felly gallwch chi ddechrau derbyn defnyddwyr newydd o fewn munudau.

Noddir a datblygir y prosiect gan Speculoos World a Magiiic .

Cefnogi prosiect W4OS

Ar adeg ysgrifennu, mae’r ategyn hwn yn cynrychioli tua 6000 o linellau cod, 750 o ymrwymiadau , cannoedd o oriau a dwsinau o nosweithiau digwsg

Newyddion da: gallwch brynu coffi (neu beiriant coffi) i ni i gefnogi’r holl waith caled hwn. Dilynwch y ddolen hon:

https://magiiic.com/support/w4os+plugin

  • Araith Gudule ar y diweddariadau w4os diweddaraf yn OSCC22 (fideo)

    Mae sesiwn dydd Sadwrn llawn Cynhadledd Gymunedol OpenSimulator 2022 ar gael ar YouTube. Mae ein cyflwyniad o’r diweddariadau diweddaraf ar ategyn WordPress w4os yn dechrau am 3:35:51 . Mae wedi bod yn bleser ac yn anrhydedd cael ein gwahodd i fynychu’r cyfarfod blynyddol hwn. Mae’r trawsgrifiad testun ar gael ar ein gwefan .


Ymgeisydd

Gyda’r gwelliannau a’r nodweddion diweddaraf. Rhywbeth yn agos at y datganiad sefydlog nesaf, ond efallai y bydd rhai chwilod ar ôl.

Datblygiad

Mae’r datblygiad presennol, fersiwn ansefydlog. Mewn gwirionedd peidiwch â’i ddefnyddio mewn amgylchedd cynhyrchu. Gallai (ac mae’n debyg) gynnwys bygiau neu waith ar y gweill.

AI Chatbot Avatar